Zvernica - plánovanie potreby krmív

Výsledky
Objemové:
 t (Seno:  t, Trávna siláž:  t, Ďatelino-trávna siláž:  t, Kukuričná siláž:  t)
Jadrové Wild Game:  t
Dužinaté:  t
Soľ v kg (t) a rok:  t

Návod na použitie:

Vo zverniciach/farmách sú využívané rôzne druhy objemových krmív – či už podľa dostupnosti (nákup) alebo výroby vzhľadom na pestovateľskú sezónu. Agro-klimatické podmienky do značnej miery určujú, množstvo a kvalitu vyrobených objemových krmív, či už zo samovýroby alebo agrotechnickými službami.

Pre zjednodušenie manažmentu jednotlivých objemových krmív sú seno, trávna siláž, ďatelino-trávna siláž a kukuričná siláž rozdelené do dvoch kategórií (kvalitná/ menej kvalitná).

Za kvalitné objemové krmivo je považované krmivo získané z prvej/ druhej kosby v aktuálnej sezóne (ranná zrelosť – včasná kosba). Menej kvalitné krmivo je získané z druhej, tretej a vyššej alebo kosby vo neskoršom štádiu zrelosti v aktuálnej sezóne bez plesní resp. ich metabolitov v podobe mykotoxínov – toto je z dietetického a hygienického hľadiska nepoživateľné, v príp. sena je za seno nižšej kvality možno považovať aj seno z predchádzajúceho roku.

Kukuričná siláž kvalitná je definovaná vo všeobecnosti s min. 6,9 (7,2) MJ energie, suš. pri zbere od 30 do 40 % a vlákninou menej ako 200 g/kg, resp. 21% ADF. Kukuričná siláž, ktorá nespĺňa hoci len jeden z parametrov je považovaná za menej kvalitnú. Bez zaplesnenia a zahrievania.

Pre potreby plánovania potreby je vypočítané aj množstvo soli v kg. Plánovanie potreby jadrových krmív je odporúčaná potreba vypočítaná s použitím KKZ/ granúl WILD-GAME pre jednotlivé druhy raticovej/ drobnej zveri.

Výpočet potreby: (príklad v zátvorke)

  • Krok 1. Vyberte druh zveri na farme/ zvernici (jelenia)
  • Krok 2. Zadajte počet kusov daného druhu zveri (100)
  • Krok 3. Zadajte percentuálny podiel jednotlivých objemových krmív (seno, trávna siláž, ďatelino-trávna siláž, kukuričná siláž), ktoré využívate na kŕmenie zveri (50 % seno - kvalitné, 35 % trávna siláž – kvalitná, 15 % kukuričná siláž - kvalitná) = 100 %

    !Pri prekročení súčtu 100% sa objaví chybová hláška!

  • Krok 4. Po nadefinovaní podielu dostupných objemových krmív sa v pravom hornom okne objaví potreba jednotlivých objemových, jadrových, dužinatých krmív a soli pre zadaný počet zvierat a rok.

Pozn.: V prípade objemových krmív nižšej kvality sa kalkuluje z ich horšou dietetikou = stráviteľnosťou/ využiteľnosťou/ chutnosťou, resp. obmedzeného dávkovania v dôsledku hygienických chýb krmiva. Preto je vo výpočte navyšovaná potreba KKZ/ granúl jadrového krmiva WILD-GAME. Je to nevyhnutné z chovateľského hľadiska, inak by došlo k poškodeniu zdravia a reprodukcie zvierat/ zníženia kvality až nepožívateľnosti mäsa zabitých zvierat. Vzhľadom na minerálne zloženie je krmivo/ premix WILD-GAME schopné niektoré z týchto nedostatkov čiastočne potláčať pri zvýšenom dávkovaní.

Sociálne sieťe

Kontakt

© 2018 - 2022 Wild Game. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x