o nás

WildGame je portál pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Vytvorili sme ho za účelom poskytovania informácií o novinkách, produktoch a manažmente v chove poľovnej a voľne žijúcej zveri. Sme skupina profesionálov, pre ktorých je starostlivosť a chov poľovnej zveri viac ako len zážitok cez okulár puškohľadu.

Na našich stránkach budeme zverejňovať informácie, ponúkať návody pre úspešný manažment populácie, výživy a reprodukcie zveri. Na našich stránkach budete mať k dispozícii praktické nástroje v podobe kalkulačiek, ktoré uľahčia admnistratívnu činnosť a umožnia Vám viac sa venovať Vašej obľúbenej činnosti chovu zveri. Naša činnosť je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti produkcie zveri, populačnej genetiky, výživy a šľachtenia zveri, disponujeme jedinečným know-how založeným na medzinárodných skúsenostiach. Táto internetová stránka je zriadená a administrovaná v Nitre, v sídle našej spoločnosti FARM FEED s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom krmív a produktov pre hospodárske zvieratá a voľne žijúcu zver .

Naša misia

  1. Uspokojovať potreby klientov na profesionálnej úrovni
  2. Poskytovať informácie a služby pri udržaní najvyššej kvality
  3. Byť spoľahlivým a zodpovedným poradcom pre zmluvných partnerov
  4. Poskytovať poradenstvo, organizovať školenia, konferencie, prezentácie a prednášky
  5. Spolupracovať s organizáciami, spolkami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v oblasti poľovníctva, zvernicového a farmového chovu zveri
  6. Vytvoriť internetový portál pre individuálnu aj firemnú klientelu

 

Kto sme

Ing. Peter Chudej, PhD.

Ing. Peter Chudej, PhD.

Špecialista na výživu a kŕmenia zveri, zakladanie porastov a manažment objemových krmív

Stretnete ma na farmách, poliach pri konzultáciách a poradenstve v oblasti výživy zvierat a zveri. Profesionálne sa venujem formulovaniu výživy a kŕmenia na farmách hospodárskych zvierat, zverniciach a farmách zveri, špecializujem sa na optimalizáciu využitia objemových krmív, zakladanie porastov ako aj konzervovaniu a skladovaniu úrody. Dlhodobo optimalizujem kŕmne dávky pre zver s cieľom dosiahnuť ekonomicky vyváženú výživu najmä s ohľadom na nakupované komponenty a bielkovinový program. V tejto oblasti pracujem viac ako 10 rokov. Mám na starosti starostlivosť o súčasných aj budúcich klientov na Slovensku, v Čechách, Ukrajine a Maďarsku.
Absolvoval som vysokoškolské štúdium na Agronomickej fakulte SPU v Nitre, v roku 2001 ako zootechnický inžinier.
Moja vedecká profilácia je spojená so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, kde som v rokoch 2001-2005 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a vyučoval som predmety Poľovníctvo a Farmové chovy zvierat. Na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat som absolvoval externú doktorantúru na tému: Vplyv vybraných exogénnych a endogénnych faktorov životného prostredia na úžitkové vlastnosti srnčej zveri na Slovensku.
V roku 2008 som stál pri vzniku Slovenskej asociácie pre chov jeleňovitých, kde som aj v súčasnosti členom výkonného výboru a zodpovedný za sekciu výživy a kŕmenia zveri.

Spolu s kolegami zo SADF sa pravidelne venujem publikačnej činnosti v na odborných a vedeckých podujatiach v oblasti chovu a výživy zveri.
Ak potrebujete poradiť v prípadoch problémov s výživou a kŕmením zveri, v prípade podozrenia na metabolické poruchy alebo riešiť trofejovú kvalitu zveri, neváhajte ma kontaktovať.
Veľmi rád Vás prídem v prípade záujmu navštíviť, prediskutovať situáciu vo vašom chove a po konzultáciách s Vami navrhnem riešenie pre vaše potreby.

 

 

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Zootechnik, genetik, špecialista na chov zveri a udržateľný manažment populácií

Pôsobím už 19 rokov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Pracujem na Katedre genetiky a plemenárskej biológie. Zaoberám sa problematikou chovu, genetikou populácií a udržateľného rozvoja plemien a druhov. Na problematiku zachovania a ochrany živočíšnych genetických zdrojov je orientovaná celá moja doterajšia výskumná činnosť.
V rokoch 1998-2003 som absolvoval interné doktorandské štúdium na SPU v Nitre, so špecializáciou na udržateľné využívanie plemenníkov v malých populáciách. V roku 2011 som bol habilitovaný v odbore Všeobecná živočíšna produkcia.
Som zakladajúcim členom a členom výkonného výboru Slovenskej asociácie pre chov jeleňovitých, kde som zodpovedný za farmový chov. Pôsobím v redakčných radách vedeckých časopisov na Slovensku aj v zahraničí.
V súčasnosti aj v minulosti som realizoval projekty zamerané na ochranu diverzity, monitoring vlastností a plánovanie rozvoja v chovoch. Spolu s mojim tímom som súčasťou vedeckých kolektívov, ktoré sú rozpoznané na medzinárodnej úrovni.
Stretnete ma v poľovnom revíri pri pochôdzke alebo na posliedke, veľmi často v sprievode niektorého z mojich poľovných psov. Profesionálne sa venujem genetickej analýze stavu populácií raticovej zveri na Slovensku a porovnaní s inými populáciami vo svete. V oblasti genetiky jeleňa (Cervus Elaphus) sme spolu s mojim tímom vyprodukovali rad publikácií, ktoré sú akceptované na medzinárodnej úrovni. Tieto informácie prezentujeme odbornej chovateľskej verejnosti na Slovensku. V každej uzavretej populácii (chovanej v zajatí) je zvýšené riziko zvyšovania príbuznosti a s tým spojená depresia z prešľachtenia, ktorá môže vyvrcholiť až zhoršením fitnes a reprodukcie v chove. Riešením je poznanie úrovne genetickej diverzity v chove a navrhnutie opatrení, ktoré môžu situáciu zlepšiť.
Riešenia sú individuálne a závisia od stavu diverzity v konkrétnom chove. Veľmi často sa v chove stretnete so stagnáciou alebo s poklesom genetického pokroku, ktoré je tiež dôsledkom využívania nesprávnych plemenníkov, ktorí geneticky nenadviažu na populáciu.

Sociálne sieťe

Kontakt

© 2018 - 2022 Wild Game. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x