Publikácie - daniel

Význam selekcie v chove raticovej zveri II.

Pre dlhodobé udržanie vysokého genetického pokroku je potrebné zachovať vyššiu mieru genetickej premenlivosti v populácii, realizovať chov v genetických skupinách a tomu podriadiť pripárovacie plány, ktoré by reflektovali rovnomerné využívanie plemenníkov jednotlivých línií naprieč rodinami plemenníc, zúženie pripárovacieho pomeru. Pri takomto manažmente je možné populáciu (aj relatívne malú) udržiavať dlhodobo bez použitia príbuzenského párenia. Predpokladom takého postupu je dôkladná evidencia o pôvode, príslušnosti k genetickým skupinám resp. overenie pôvodu na základe analýzy DNA.

 
21. mája 2018
Viac

Význam selekcie v chove raticovej zveri I.

Selekcia je hlavným a jediným aspektom zabezpečujúcim zlepšovanie populácií z dlhodobého hľadiska. V kontexte udržateľného rozvoja, je nevyhnutné k selekcii pristupovať po zohľadnení viacerých hľadísk nie len vo vzťahu k populáciám zvierat ale aj k životnému (chovateľskému) prostrediu. Aby bolo možné rozvoj populácií považovať za udržateľný musí zabezpečiť konzervovanie prírodných zdrojov ako sú voda, pôda ale aj genetické zdroje, a tieto nesmie degradovať. Na druhej strane musí byť takýto systém ekonomicky životaschopný, technicky vhodný a sociálne prijateľný. V každej zo spomenutých podmienok sa v nejakej podobe selekcia vyskytuje.

 
21. mája 2018
Viac

Sociálne sieťe

Kontakt

© 2018 - 2022 Wild Game. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x