Keď nadšenie a financie nestačia

Farmové chovy zveri predstavujú do budúcnosti perspektívne odvetvie živočíšnej produkcie a možnosť využitia inak nevyužitých chovateľských plôch a adaptáciu nevyužívaných hospodárskych zariadení. Chov jelenej zveri na farmách alebo vo zverniciach znamená poväčšine najmä vyšší počet zvierat na menšej chovateľskej ploche. Tento prvotný fakt je potrebné vyvážiť vyššou intenzitou starostlivosti chovateľa. Súbor požiadaviek zvierat na chovateľské prostredie je označované ako welfare (velfér) - pohoda zvierat. Stupeň welfare poukazuje na kvalitu chovateľského prostredia, podmieňuje kvalitu produkcie a ekonomickú efektívnosť produkcie. Miera welfare sa odráža na zdravotnom a kondičnom stave zveri.

Farmy majú záujem dosiahnuť vysokú produkciu, a jeleň ako zver z voľnej prírody je citlivá na stres spôsobovaný chovateľskou technológiou. Niektoré zvieratá samičieho pohlavia ako napr. vedúce jelenice stáda je možné navyknúť na niektoré zákroky. Welfare hrá v takýchto chovoch významnú úlohu, lebo čím nižšia je hladina stresu a počet stresových faktorov, tým je vyšší predpoklad vyššej produkcie a nižších nákladov spojených z následnou starostlivosťou o zver. Každá jedna operácia je spojená s welfare, ale v rôznej miere.

Miera adaptácie na používanú technológiu a chovateľské zákroky závisí od ľudského faktoru. Kvalita a stupeň welfare je v každom chove individuálna a je závislá od pracovníkov farmy, od vybavenia a dodržania hygienických podmienok. Preto je náročné stanoviť a udržiavať úroveň welfare.

Už v roku 1965 boli požiadavky na welfare zvierat definované tzv. Brambellovou komisiou  ako sloboda zvierat, ktorá zahŕňa:

  • slobodu od smädu, hladu a podvýživy
  • slobodu od diskomfortu zaručenú vhodným prostredím, včítane prístrešku a pohodlného miesta pre odpočinok,
  • slobodu od bolesti, poranení a chorôb,
  • slobodu k vyjadreniu normálneho správania, zabezpečením dostatočného priestoru a spoločenstva zvierat rovnakého druhu,
  • slobodu od stresu zabezpečením podmienok, ktoré vylučujú neustále utrpenie.

Čo v praxi znamená dodržanie týchto slobôd alebo čo všetko si treba pod pojmom welfare predstaviť, a to je špecifická záležitosť fariem ale aj zverníc, pretože tam je zver chovaná na obmedzenom priestore, takže musia byť vytvorené vhodné podmienky na chov v týchto zariadeniach. Kontaktujte nás, po dohode zrealizujeme audit vašej farmy a navrhneme riešenia na mieru.

Späť k článkom

Sociálne sieťe

Kontakt

© 2018 - 2022 Wild Game. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x