Putovný pohár Klubu chovateľov tatranských duričov

V dňoch 8. a 9. decembra sa v prostredí poľovníckeho zámočku v Antonstále konal ďalší ročník putovného pohára Klubu chovateľov tatranských duričov. Putovný pohár tatranských duričov (PPTD) je jedným z vrcholných podujatí tatranských duričov na Slovensku. Organizuje ho Klub cho-vateľov tatranských duričov (KCHTD) člen Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) ako celoštátne skúšky na národnej úrovni, raz ročne pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ). Na tieto skúšky je možné prihlásiť tatranské duriče a iné plemená, ktoré môžu absolvovať SD len so súhlasom KCHTD, sú zapísané v plemennej knihe SPZ alebo FCI. Na skúškach sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov tak, aby všetky jedince mali vytvorené rovnaké podmi-enky na predvedenie svojich schopnosti. Ohodnotenie duričov v jed-notlivých disciplínach a jednotlivé limitné známky pre zaradenie do cien sú v súlade so skúšobným poriadkom pre skúšky duričov. Najlepší tatranský durič, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene sa stáva víťazom Putovného pohára tatranských duričov, získava titul Klubový víťaz pre daný rok. Ak vodič víťazného psa nie je členom KCHTD stáva sa víťazom Putovného pohára tatranských duričov a získava titul Víťaz národných duričských skúšok pre daný rok. Víťaz PPTD zároveň získava čakateľstvo na národného šampióna práce CACT SR. Druhý v poradí s umiestnením v I. cene zís-kava titul Res. CACT SR.

Ďalšie informácie o akciách klubu získate na stránke klubu tu.

Späť k článkom

Sociálne sieťe

Kontakt

© 2018 - 2022 Wild Game. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x